Avís legal

Aquesta informació legal conté els termes i condicions relatius a aquest web, dels quals www.cfsantvicenti.com es reserva el dret d’ampliar, modificar o corregir. Així mateix, podrà modificar, sense previ avís, els continguts, així com els serveis o productes oferts.

Dades identificatives

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades sobre l’empresa titular de www.cfsantvicenti.com:

Denominació social: Club Futbol Santvicenti

NIF G-60320140

Domicili social: Av Toni Sors s/n   08394-Sant Vicenç Montalt

Correu electrònic de contacte: cfsantvicenti@gmail.com

Activitat: club esportiu

Exclusió de garanties i responsabilitat

El Club Futbol Santvicenti no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Així mateix, s’exclou la responsabilitat sobre la participació a la web, adreçada a persones majors de 18 anys, així com a les xarxes socials enllaçades. Igualment aquesta pàgina web pot contenir enllaços a altres pàgines, de les quals el CF Santvicenti està exempt de responsabilitat pel que fa a funcionament i continguts d’aquests enllaços, etc.

Drets d’autor

Els continguts redactats d’aquesta web són propietat dels seus responsables i en virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials o no, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització expressa i per escrit del CF Santvicenti.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del CF Santvicenti. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’Usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’aquesta web.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a www.cfsantvicenti.com indicant:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.

Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el Lloc Web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Reclamacions

El CF Santvicenti informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d’usuaris i clients.

L’usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o remetent un correu electrònic a cfsantvicenti@gmail.com indicant el seu nom i cognoms, el servei o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

També pot dirigir la seva reclamació per correu postal dirigit a: CF Santvicenti, Av Toni Sors s/n, 08394-Sant Vicenç Montalt (Barcelona), fent servir, si ho desitja, el següent formulari de reclamació:

A l’atenció de: CF Santvicenti

Av. Toni Sors s/n, 08394-Sant Vicenç Montalt (Barcelona)

Correu electrònic:

Nom de l’usuari:

Domicili de l’usuari:

Signatura de l’usuari (només si es presenta en paper):

data:

Motiu de la reclamació:

Dret d’exclusió

El CF Santvicenti es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre el CF Santvicenti i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Actualitzo aquest avís legal?

És possible que actualitzi aquest avís legal, per això et recomano revisar aquesta política cada vegada que accedeixis a aquesta web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre els seus termes. Aquest text es va actualitzar per última vegada a data [22 maig 2016].